14 februari 2012

Vad ska vi lära dem?

Som ni kanske märkt har jag under en tid varit frustrerad men samtidigt mycket inspirerad och satt upp visioner i mitt huvud. Idag kom citatet; Vision och frustration lever ofta sida vid sida. Vet inte vem som fört yttrade det, men idag kom det till mig. Därmed började saker och ting hamna på plats.

Om alla människor har fri tillgång till information och fakta, vad ska vi då lära dem?

Jag ställer denna fråga till mig själv oftare och oftare för att påminna mig själv om vad jag egentligen jobbar med.
För mig handlar lärandet om en process som vi alla människor hjälper varandra med.

Vi behöver ha verktyg för att kommunicera. Dessa verktyg förändras med tiden, det som inte förändras är färdigheterna bakom kommunikatonen. Såsom att kunna tala, skriva, och räkna. Dessa färdigheter kan vi sedan applicera på verktygen som finns tillgängliga för kommunikation. Att lära oss kommunicera  med hjälp av de verktyg som finns tillgängliga idag med de färdigheter som krävs är av största vikt för att människans kunskap fortfarande skall utökas

Information och fakta har vi alla tillgång till nuförtiden. Lätt och smidigt, oftast i vår egen ficka. Informationen och faktan kan presenteras på olika sätt, dessa presentation förändras också ständigt. Vi behöver lära oss att tolka och förstå det som presenteras, men också hur vi själva kan presentera fakta och information. Vi ska också lära oss använda de sinnen vi har för att göra denna tolkning.

För att vi framledes ska utöka vår kunskap som människor behöver vi lära oss, citat från broder Henrik: att sanningen är som en staty, den ser olika ut från olika sidor, men är fortfarande samma sanning. Citatet kanske kommer från någon käns filosof, men denne filosof vet jag inte namnet på, jag kan dock googla det.
Vi behöver med andra ord lära oss att kritiskt granska, värdera, jämföra, analysera den information och fakta vi kan ta reda på för att själva forma den sanning vi står för.

Vad vill jag säga med detta då?

Vi ska ägna tiden åt att lära oss de färdigheter som krävs för att vi ska kunna kommunicera och presentera samt värdera, tolka, och kritiskt granska, men vi ska också lära oss använda de verktyg som för den tid vi lever i används för ändamålet. De verktyg som idag finns tillgängliga för kommunikation, presentation, samt informaton och faktasök bör rimligtvis finnas tillgängliga i våra skolor. Hur ska de annars bli lyssnade på, få samma chans till analys och skapande av sin egen sanning? Vem lär vem? Alla lär alla! Lärare bör rimligtvis ha mer briljanta färdigheter än barn, därmed inte sagt att de har högre kunskap inom alla de verktyg som kan användas för att bruka dem. Är det därför somliga av oss ibland räds dessa verktyg? Vi får dock inte glömma bort att själva verktyget inte är bestående, utan ständigt föränderlig. Vi skrev och ritade på väggarna i bergsgrottor, kanske någon annan individ kom förbi och såg detta. Nu skriver vi och laddar upp bilder på facebook, garanterat ser många fler det vi förmedlat. Undrar vilka verktyg vi har om 50 år? Verktygen har den senaste tiden utvecklats i ett rasande tempo, så det kommer garanterat inte vara samma som idag.

Jag vill att alla barn och ungdomar iallafall i svenska skolor ska ha samma möjligheter att kommunicera och presentera, med vem de vill utifrån den färdighetsnivå de befinner sig.  Det är med detta tankesätt jag försöker utforma min undervisning.

3 kommentarer:

 1. Japp japp! You´ve read my mind!

  SvaraRadera
 2. VAD SKA VI LÄRA DEM?
  1. Vi ska lära dem det som förtecknas i uppdraget: Skollagen och läroplanen, t ex det som står i syfte och centralt innehåll och med hänsyn tagen till kunskapskraven.
  2. Uppgiften för läraren är att göra det utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Läraren måste alltså själv förstå vad dessa begrepp betyder.
  3. En viktig del i den vetenskapliga grunden är att lära eleverna att alltid göra en liten källkritik när man är ute på nätet, läser en bok/tidning eller lyssnar till sin bror. Alla elevens arbeten bör därför avslutas med rubriken "Källor och källkritik". Eftersom bildspråk ofta simplifierar och tar makten över tanken, så ska man alltid vara skeptisk till bildspråk. Verbala utläggningar är ofta bättre, men jobbigare...
  4. Att "kritiskt granska, värdera, jämföra, analysera den information och fakta vi kan ta reda på" är helrätt. Att "själva forma den sanning vi står för" är i detta sammanhang bara drygt halvrätt. Här behöver eleven oftast hjälp av läraren. Sanningen behöver ofta formas tillsammans med andra. Just elever kan gärna använda läraren till detta.
  5. Att lärarna, och rektorerna, själva måste behärska de föränderliga verktyg som behövs i kommunikationsprocessen är verkligen helrätt. Att verktygen idag inte tillhandahålls fullt ut av skolan till sina elever är helfel. Här krävs opinionsbildning!

  Mycket av det du tänker är i stort sett helrätt...

  Gunnar
  Chefsideolog

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för en bra kommentar! Här kommer ett svar, eller mer en fortsatt analys.
   Helrätt beror ju på utifrån vilken roll jag skriver. Lärare eller människa, jag skriver utifrån min roll som lärare, men med människan i bakhuvudet.
   1. Om "dem" menas elever så är det självklart att skollagen och läroplanen är det som styr, om "dem" betyder människan, vilket det kan vara om du inte har läraryrket som arbete, blir svaret grundat utifrån den kunskapssyn och människosyn du har, inte vad som står i skollag. Jag upplever att mina tankar stämmer överens med det som står i skollag och läroplan. Mitt uppdrag som lärare är att följa den.
   2.Jepp håller med,
   3: Att använda språket på ett korrekt sätt är viktigt. Eftersom jag tänker i bilder hjälper det mig att förstå och sortera information för att kunna analysera och därefter göra verbala utlägg. (Nu är du en mästare på verbala utlägg, så jag ska inte värdera detta för mycket.) Elever har enligt mig också lättare att börja med bild, och uttrycket, en bild säger mer än tusen ord tycker jag ofta stämmer. Det vimlar dessutom av estetiska uttryck på nätet i form av bilder och filmer. Dessa kan tolkas på olika sätt, och det svåra är att verbalt uttrycka utan bildspråk vad de står för.
   4.Och så detta med sanningen. I början skriver jag att människan lär av varandra. Självklart ska läraren vara där och hjälpa eleven, och vi formar vår egen sanning tillsammans med andra, aldrig ensam. Men att ta någon annans sanning rakt av utan granskning och tanke är inte alltid sunt. Förhoppningsvis kommer mina sanningar forma andra människors sanningar, men de skapar dem själva. Jag liknar det med att mina elever lär sig saker själv, men det är ju med hjälp av mig som lärare bland annat, men också av andra människor.
   5. Jag vill att alla elever ska ha samma möjlighet att kommunicera och presentera med vem de vill utifrån den färdighetsnivå de ligger på. Det är på det sättet jag jobbar. Att lärare och rektorer behärskar verktygen för det är bra, men viktigare är att arbeta med den lärprocess man i större utsträckning som lärare har möjlighet till med rätt verktyg. Vet inte om du menar att jag skrivit att verktygen inte tillhandahålls fullt ut i skolan, för det har jag inte, och jag tänker inte kommentera det här. :)

   Radera