19 januari 2012

Teamplayer

Jag är ingen bra teamplayer i vissa avseenden. Det är nog därför jag inte valde fotboll som första sport utan simning när jag var yngre. Jag ska utveckla detta lite.

Efter att ha gått en magisterutbildning i Industriell projektledning och blivit utsatt för diverse test och analyser så vet jag att jag är en person som vill bli färdig med saker i tid och som kör efter mål som ställs upp och som verkställer dem. Det är min starkaste egenskap i ett grupparbete och som teamplayer.

Jag är dessutom en person som vill att alla i min omgivning/grupp ska må bra och värnar starkt om det. Som sista starka personliga egenskap har jag ledaregenskap, leda en grupp framåt. Dessa tre egenskaper påverkar mig och mina val.

Jag tycker det är svårt när man i en grupp bestämt hur man ska göra för att nå ett visst mål, men inte alla gör de val som måste göras för att nå till målet utan gör val som kanske är bäst ur ett korttidsperspektiv. Det funkar inte för att nå det stora målet. Då blir jag less. Det sinkar mig och mina målprinciper och jag kan bli tjurig. Det sprider negativ energi och det blir dålig stämning och hög frustration hos mig. Men, målet ska nås så då kommer jag på en lösning. Den lösning som ska till just nu för att komma vidare har inte uppfunnits ännu. Tjurigheten fortsätter, frustrationen ångar och stämningen är laddad.

Varför är jag ingen teamplayer då? Jo för det är så förbannat jobbigt så jag ibland helt enkelt ställer mig utanför teamet för att själv nå det fastställda målet. Funkar dock inte alltid så bra. Men ibland! Därav valet simning som sport. Jag är den som gör valen och som påverkar mina resultat och slutmål.

Kan säga att detta höll på att ta knäcken på mig i 25-årsåldern. Men nu har jag lärt mig metoder och vet vad saker beror på. Då går det bättre. Men satan alltså när personer i mitt lag inte gör val för att nå målet. Ghaaa!

Ett annat sätt är ju att plocka bort personerna som inte gör "rätt" val ur gruppen också, men det är ju inte mitt beslut alltid. Valet som personen gör kan ju vara ett val som den tycker är rätt för att komma till målet som är gemensamt, då ni, då blir det problem. Men problem är till för att lösas för målet ska nås.

Så känslan av: Vad f*n blir det och, vad f*n håller jag på med kan infinna sig ibland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar