27 juni 2011

Lilla gumman syndromet

Det finns männiksor och då i högsta grad gubbar över 50 år som av någon anledning tycker att vissa kvinnor är för dem lilla gumman eller lilla flickan eller lilla Frida. Vad betyder det igentligen, och varför uttrycker man sig så? Jag gillar det iallafall inte. Jag är definitivt inte liten varken kroppsligt eller mentalt, jag är ingen gumma heller och jag kan inte förlika mig med uttryckssättet. Effekten som jag antar den som uttalar sig vill ha, är att jag kanske ska känna mig liten i hans eller hennes närvaro, vilket jag inte gör. Jag blir snarare mer uppmärksam på vad han eller hon säger och hur. Jag börjar fundera över vad de menar och vad de vill ha ut med sitt talesätt. Oftast har det med en viss typ av personer som uttrycker sig såhär. Vill de att jag ska känna mig liten gör de det av en anledning. Livsfarligt för dem då jag verkligen har koll och verkligen inte låter dem känna mig liten. Ibland kan jag till och med spela med för att vid ett senare tillfälle chockera genom att säga ifrån och sätta dem på pottkanten om det behövs.

Idag har ett sådant tillfälle varit, och det känns förbannat gött att få säga ifrån och få som man vill efter att man blivit kallad för liten. Jag är varken liten, eller dum i huvudet så det så!

Jag fick som jag ville idag också. Ha, ha!

2 kommentarer: