2 april 2011

Vikten av att vikten är viktig

Det här med att diskutera och tycka om vikt kan för vissa vara mycket känsligt och till och med så tvekade jag innan jag slog mig ner och skrev om det. Är det lämpligt att jag som arbetar som instruktör på ett gym och lärare på en högstadieskola skriver om detta? Ja, det beror ju på vad jag har att skriva om och hur jag själv förhåller mig till min egen vikt.

Det är för det första rent skadligt och nedbrytande för våra organ att ha en vikt som är för låg, men också för hög. Vår livslängd påverkas, men också för vilka sjukdomar vi hyser större risk att drabbas av. Hos kvinnor, men också hos män påverkas vår förmåga att reproducera oss. Dessa faktorer spelar altså roll för vilken vikt vi bör ha. Det handlar ju också om den egna självkänslan och ett tyckande om utseende, och det är här det börjar bli känsligt. Så nu kommer en vinkling till.

Den handlar om att bli stark och att kunna springa fort. För att jag ska kunna lyfta de vikter i gymmet som jag har satt som mål måste jag uppnå en viss vikt på min kropp. Kroppen är mitt verktyg för att uppnå detta. Det är detta som är målet just nu, att öka några kilon på kroppen för att få ut största möjliga kraft ur den. I höstas däremot var målet att tappa kilon för att kunna springa fortare och lättare utan skador och förslitningar. Denna balansgång mellan att få ut så mycket styrka som möjligt med att kunna springa så fort som möjligt, dvs att omsätta så mycket som möjligt av energin som alstras i kroppen till rörelse att den klarar de mål jag satt upp på 1 mils löpning. Det är det viktiga med att vikten är viktig. En kvinna som verligen lyckats med detta anser jag är Marit Björgen. Hon är grym. Vilken fysik hon har.

När jag lyckas med denna balansgång är ju kroppen också formad på ett sätt som tilltalar mig. Det finns många typer av kroppskonstitutioner och de är mer eller mindre attraktiva i olika sammanhang. Just den kroppskonstitution som ger balansen av de två mål jag önskar uppnå är den jag vill ha.

Kroppen är ett verktyg för att vi ska kunna leva. Helst det liv vi vill! Ganska ofta sätter dock kroppen käppar i hjulet för de mål man har med livet, och då pratar jag inte bara vikt, även om den i mångt och mycket just sätter in käpparna i hjulet.

I människans begynnelsetid då var kroppens betydelse mer påtaglig. Då handlade det om överlevnad varje dag, du var tvungen att kunna springa fort och att vara stark. Din kropp granskades för det den var ämnad åt. Kvinnor och män valde partner och kompanjoner för de ändamål de skulle användas till, utifrån hur kroppen fungerade, och nu pratar jag om hela kroppen. Vissa kroppskonstitutioner var säkert då som nu bättre ämnade åt olika saker.

Att fundera på utifrån vad kroppen ska användas till är det viktiga, när vikten av att vikten är viktig diskuteras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar